Skip to main content

Moedige Gompie

Gompie beer op reis door héél Nederland

Wie is Gompie de beer?

Als geen ander weet ik, hoe belangrijk een (knuffel)vriendje voor een kind kan zijn.

Gompie is de superzachte beer die in de praktijk wordt ingezet als interventie, ofwel als ‘hulpmiddel’. Soms hebben kinderen het namelijk nodig om extra gerust gesteld te worden. Deze kinderen komen niet allemaal in de praktijk. Daarom kan Gompie op aanvraag ook persoonlijk bij het kind bezorgd worden. Niet alleen bij het kind thuis, maar bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis of op welke andere plek het kind dan verblijft, door héél Nederland. Gompie-beer gaat op reis in een koffertje, alsof hij gaat logeren. Hopelijk worden ze gauw vriendjes!

Wat kan een knuffel betekenen voor een kind?

Knuffels bieden jonge kinderen veel steun in hun kinderjaren: een knuffel geeft een kind meer zekerheid, biedt troost en helpt bij de ontwikkeling van zelfstandigheid.

Het doel van een knuffel(beer)

De Britse kinderarts D.W. Winnicot stelde vast dat knuffels kinderen helpen bij het opgroeien van baby naar een kind. Wanneer een baby een half jaar oud is, beseft het namelijk dat mama en/of papa er niet altijd is. Daarom kan een band ontstaan met bijvoorbeeld een knuffeltje dat in de wieg ligt. De knuffel biedt troost en zachtheid en het leert je kind om zichzelf gerust te stellen.

Het hebben van een knuffel wijst ook op groei in creativiteit en verbeelding. Want behalve dat een opgroeiend kind door een knuffel een veilig gevoel kan ervaren, speelt de knuffel vaak ook de hoofdrol in fantasierijke gesprekken en avonturen.

Vindt een kind dat een knuffel nodig heeft onvoldoende houvast of troost bij de ouders? Nee, dat is niet zo, de band tussen kinderen en hun ouders is meestal net zo warm en veilig. Zijn kinderen met een knuffel angstiger dan kinderen zonder knuffel? Nee, ook daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

Op allerlei momenten worden knuffels gebruikt om kinderen bepaalde zaken uit te leggen, om kinderen gerust te stellen of om op te vrolijken.
Denk hierbij aan de voorbereiding van een operatie in het ziekenhuis, zieke of gewonde kinderen die met de ambulance mee moeten of kinderen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, maar ook kinderen die hulpverlening krijgen (bijv. kinderen die huiselijk geweld mee hebben gemaakt).

Wie zou jij een Gompie beer willen geven?

Ken jij een kind, waarvan je denkt dat het de steun van Gompie zou kunnen gebruiken? Neem dan contact met me op. Ik zorg er persoonlijk voor dat Gompie op de juiste plek terecht komt!
Dat is mijn doel én mijn missie!

Wist je dat:

  • Er 50 Gompie beren zijn uitgedeeld toen ik 50 jaar werd?
  • Gompie beer vaak gebruikt wordt als jonge kinderen voor het eerst naar de praktijk komen?
  • Gompie beer en Doezel op bezoek waren bij de Sky Kids dag op Kempen Airport in Budel en er 75 Gompie beren zijn uitgedeeld aan alle kinderen aanwezig tijdens het evenement?
    De Sky Kids Dag werd georganiseerd voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een ernstige of chronische ziekte, een verstandelijke of lichamelijke beperking, ADHD, autisme, etc.
  • Ook andere initiatieven met betrekking tot kinderen een aanvraag kunnen indienen voor Gompie beren?

Wil jij ons helpen?